Kadry i Płace


 • prowadzenie ewidencji kadrowej – prowadzenie akt osobowych , kontrola ewidencji czasu pracy, kontrola badań okresowych i szkoleń BHP
 • prowadzenie ewidencji płacowej :
  • rozliczanie zwolnień, urlopów, świadczeń
  • sporządzanie list płac (kalkulacja wynagrodzeń wynikających z różnych umów)
  • sporządzanie imiennych kwitów wypłat (paski wynagrodzeń)
  • prowadzenie kart wynagrodzeń
 • wystawianie zaświadczeń dla pracowników o przebiegu zatrudnienia i osiągniętych zarobkach
 • sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach
 • sporządzanie deklaracji ZUS i US
 • przygotowanie przelewów bankowych
 • reprezentacja klienta przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym