Doradztwo podatkowe


  • wybór podatkowo optymalnej formy prawnej działalności gospodarczej
  • przygotowywanie umów jak i ich analiza pod kątem optymalizacji podatkowej
  • doradztwo w zakresie planowania podatkowego i optymalizacji obciążeń podatkowych
  • doradztwo w zakresie stosowania instrumentów polityki podatkowej i bilansowej
  • doradztwo w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
  • opracowywanie opinii prawno-podatkowych, interpretacji oraz wyjaśnień w zakresie obowiązujących przepisów prawa podatkowego
  • redagowanie wyjaśnień i odwołań od decyzji Organów Państwowych