Cennik usług księgowych


Księgowość

Kompleksowe prowadzenie księgowości, tj:
• sporządzanie bilansu otwarcia,
• bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
• sporządzanie deklaracji podatkowych
od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług VAT,
• sporządzanie śródrocznych i rocznych sprawozdań finansowych:
– bilans,
– rachunek zysków i strat,
– informacja dodatkowa,
– przepływy środków pieniężnych,
• konsolidowanie sprawozdań finansowych,
• sporządzanie sprawozdań do GUS,
• sporządzanie przelewów bankowych,
• nadzór nad bieżącym prowadzeniem księgowości,
• konsultacje z zakresu rachunkowości.

• i wile innych czynności wchodzących w obowiązkowe ewidencje działalności firmy

Cena usługi zaczyna się już od 100zł netto miesięcznie.

W celu profesjonalnej wyceny usług prosimy o wypełnienie prostego formularza.

Płace i Kadry

Wykonujemy wszelkie czynności  związane ze sporządzaniem listy płac i rozliczaniem pracowników, tj
●  sporządzanie listy płac – kalkulacja wynagrodzeń wynikających z różnego rodzaju umów,
●  obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
●  obliczanie składek ZUS,
●  przygotowywanie deklaracji podatkowych i ZUS,
●  prowadzenie kart wynagrodzeń,
●  sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych,
●  roczne rozliczanie podatkowe pracowników, którzy zgodnie z przepisami prawa zgłoszą taki wniosek pracodawcy,
●  elektroniczne lub papierowe przygotowywanie przelewów,
●  przygotowywanie pasków wynagrodzeń oraz informacji o przekazanych składkach ZUS dla pracowników.

●  ponadto , inne czynności potrzebne do utrzymania kadry

Cena usługi zaczyna się już od 25 zł netto miesięcznie za 1 osobę.

W celu profesjonalnej wyceny usług prosimy o wypełnienie prostego formularza.

 

Doradztwo podatkowe

W zakres usługi wchodzi pełne doradztwo podatkowe w zakresie:

 • wybór podatkowo optymalnej formy prawnej działalności gospodarczej
 • przygotowywanie umów jak i ich analiza pod kątem optymalizacji podatkowej
 • doradztwo w zakresie planowania podatkowego i optymalizacji obciążeń podatkowych
 • doradztwo w zakresie stosowania instrumentów polityki podatkowej i bilansowej
 • doradztwo w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
 • opracowywanie opinii prawno-podatkowych, interpretacji oraz wyjaśnień w zakresie obowiązujących przepisów prawa podatkowego
 • redagowanie wyjaśnień i odwołań od decyzji Organów Państwowych

Cena usługi doradczej zaczyna się już od 100zł netto za 1 roboczogodzinę poświęconą na analizę informacji i przygotowania odpowiedzi.

W celu opiniowania informacji wypełnij poniższy formularz a my wycenimy zapłatę za przygotowanie opinii.

Audyt i analizy

W zakres usługi wchodzą czynności związane z :

 • przeglądy śródroczne dokumentacji,
 • badanie planów przekształceniowych,
 • badanie bilansów,
 • nadzorowanie ksiąg i rozliczeń z Budżetem prowadzonych przez księgowych Klienta,
 • weryfikacja poprawności prowadzenia ksiąg Klienta przez osoby trzecie,
 • prowadzenie postępowania likwidacyjnego i upadłościowego,
 • przeglądy sprawozdań finansowych.
 • analiza baz danych i oprogramowania do prowadzenia ewidencji zdarzeń , a w szczególności oprogramowania Comarch
 •  analiza zgodności dokumentów w formie papierowej z ewidencją elektroniczną na każdym rodzaju oprogramowania ERP

Cena usługi audytu i analizy rozpoczyna się już od 150zł netto za 1 godzinę pracy analityka -audytora, w opłatę wchodzi przygotowanie raportu.

W celu przygotowania dokładnej wyceny usługi konieczne jest wypełnienie formularza wraz z dokładnym opisem zakresu przeprowadzenia audytu -analizy.

Jeśli interesuje Cię kompleksowa obsługa firmy we wszystkich powyższych zakresach wyślij do nas zapytanie a nasz konsultant zaprosi Cię na spotkanie celem omówienia formy współpracy i zakresu usług.

Wyślij zapytanie

lub zadzwoń +48 22 100 54 53