newsy


Komisja Europejska (KE) opublikowała 9.11.2018 jesienne prognozy gospodarcze dla krajów UE. Polska jest jednym z ośmiu państw, dla których podniesiono prognozy wzrostu gospodarczego w 2018 r. Będzie też trzecim najszybciej rozwijającym się krajem UE. Prognozy gospodarcze dla Polski i krajów UE KE istotnie podniosła prognozę wzrostu gospodarczego w Polsce, mimo obniżenia prognozy wzrostu średnio w całej UE w latach 2018-19 (odpowiednio z 2,3% do 2,1% w 2018 r. i z 2,0% do 1,9% w 2019 r.). Eksperci Komisji szacują, że w 2018 r. PKB w Polsce wzrośnie realnie o 4,8 % wobec szacowanego jeszcze w maju br. wzrostu 4,3%. W efekcie Polska znalazła się w grupie ośmiu krajów, dla których podniesiono prognozy wzrostu gospodarczego w 2018 r. i będzie trzecim najszybciej rozwijającym się krajem UE. Tempo wzrostu PKB w Polsce W przypadku 2019 r. Komisja utrzymała prognozę wzrostu PKB w Polsce na poziomie z maja br., tj. 3,7%. Zdaniem KE […]

KE podnosi prognozę wzrostu gospodarczego dla Polski


Właśnie dowiedzieliśmy się, że z naszego rynku zniknie kolejny już bank. To nie najlepsza informacja, gdyż im mniejsza konkurencja, tym bankom łatwej będzie podnosić opłaty. Według najnowszych danych NBP średni koszt prowadzenia konta i używania karty wynosi już prawie 120 zł rocznie. W ciągu 5 lat te koszty wzrosły aż o 20%. Na szczęście jedynie w 5 z 17 badanych banków, tego typu prowizje są bezwarunkowe. W pozostałych da się obniżyć koszty do zera, ale pod warunkiem zapewnienia regularnych wpływów i aktywnego korzystania z karty.                                        Wypowiedź: Jarosław Sadowski, główny analityk firmy Expander W najbliższym czasie z naszego rynku znikną trzy banki, które zostały przejęte przez większych konkurentów. Wcześniej doszło również do połączenia sześciu innych. Warto też wspomnieć, że co kilka miesięcy banki przejmują jakiś SKOK. Jeśli ten proces nadal będzie postępował […]

Coraz mniej banków, coraz wyższe opłaty bankowe  Blisko dziewięć tysięcy mniej bezrobotnych niż przed miesiącem, 128 tysięcy wolnych miejsc pracy zgłoszonych przez pracodawców i stopa bezrobocia utrzymująca się na rekordowo niskim poziomie. Tak wyglądała w październiku sytuacja na rynku pracy. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało wstępne dane dotyczące bieżącej sytuacji na rynku pracy. Ze statystyk wynika, że w październiku bieżącego roku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,7 proc. W porównaniu z poprzednim miesiącem stopa bezrobocia nie uległa zmianie, ale jest niższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, kiedy wskaźnik bezrobocia wyniósł 6,6 proc. – oznacza to spadek o 0,9 pkt. procentowego (rok do roku). Analitycy ministerstwa podkreślają, że począwszy od 1991 roku wskaźnik bezrobocia w październiku nigdy nie był tak niski. Lepszy wynik odnotowano w październiku 1990 roku, kiedy stopa bezrobocia wynosiła 5,5 proc. Październikowa dane są więc najlepsze od 28 lat. – Rynek pracy znajduje się w doskonałej kondycji. Stopa bezrobocia utrzymuje się na rekordowo niskim poziomie. Przyglądając […]

Bezrobocie ani drgnie. Najlepszy wynik od 28 lat


Preferencyjne pożyczki na rozwój turystyki będą bardziej dostępne. Kolejne instytucje finansowe będą wspierać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w ramach projektu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka to instrument wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w branży turystycznej i okołoturystycznej. Firmy, które prowadzą lub chcą prowadzić biznes w jednym z 5 województw Polski Wschodniej mogą otrzymać preferencyjne pożyczki na rozwój turystyki. Finansowanie może być przeznaczone m.in. na budowę, remont lub rozbudowę obiektów noclegowych lub gastronomicznych, infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, uzdrowiskowej, kulturalnej i rozrywkowej, transport turystyczny, organizację i pośrednictwo turystyczne. O pożyczki mogą ubiegać się również rękodzielnicy i rzemieślnicy oraz przedsiębiorcy wytwarzający i sprzedający żywność ekologiczną, produkty tradycyjne i regionalne. Projekt jest finansowany ze środków krajowych Ministra Inwestycji i Rozwoju. „Myśląc o zrównoważonym rozwoju kraju – a taki stawiamy sobie za cel, nie można nie wykorzystać szansy jaką daje turystyka – branża o rosnącym znaczeniu w gospodarce […]

Pożyczki na rozwój turystyki w Polsce Wschodniej na nowych zasadach. Rusza nowa transza wsparcia w ramach projektu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia ...Poziom zatorów płatniczych w gospodarce rośnie trzeci kwartał z rzędu. Już co piąta polska firma twierdzi, że zjawisko niepłacenia za wystawione faktury narasta, a co czwarta uważa że w kolejnym kwartale będzie jeszcze gorzej. Indeks Należności Przedsiębiorstw, mierzący poziom zatorów płatniczych w Polsce, w III kwartale 2018 r. spadł do najniższego od 3 lat poziomu i wyniósł 89,8 punktu. A im niższa wartość INP, tym mniej terminowo firmy opłacają faktury. Jeszcze w IV kwartale ub.r. wskaźnik ten wynosił 92,1 punktu, co z kolei było historycznym maksimum patrząc od początku badania, czyli od 2009 r. – Obecnie wartość wskaźnika INP zbliża się do długoterminowej, czyli liczonej za cały okres badania, średniej równej 87,5 punktu. Patrząc na krótkookresową perspektywę historyczną, tj. ostatnie trzy lata, sytuacja jest jeszcze bardziej pesymistyczna, ponieważ średnia ta wynosi 91,0 punktu – wyjaśnia Adam Łącki, prezes Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. Na spadek wartości INP największy wpływ […]

Rośnie liczba niezapłaconych faktur w polskich firmach


Obok zwiększających się kosztów surowców i braku siły roboczej ostatnio także drożejący prąd przyczynia się do pogorszenia zyskowności firm. Rosnące ceny energii mogą zwiększyć zatory płatnicze, które nie zmalały pomimo dobrej koniunktury w gospodarce. Dostępność zewnętrznego finansowania pomostowego może być kluczowa dla wielu firm w czasach drogiego prądu. Jest drogo, będzie drożej. Brak ludzi do pracy nie jest już największym problemem przedsiębiorców. Numerem jeden na liście zmartwień wczesną jesienią stały się rosnące koszty energii. Coraz więcej firm otrzymuje od sprzedawców prądu aneksy do długoterminowych umów z podwyżkami nawet o 70 proc. Pojawiające się stawki dla odbiorcy biznesowego, 1 MWh energii wyceniają nawet od 320 do 350 zł. W stosunku do niedawnej ceny, wynoszącej 210 – 215 zł/MWh to prawie o połowę więcej. Trzeba przy tym pamiętać, że nawet przed podwyżką w Polsce były dość wysokie, jeśli się je odniesie do kosztów w krajach sąsiednich. Przedsiębiorca, który chciałby dzisiaj zawrzeć umowę i kupić […]

Rosnące ceny prądu to kolejny cios w firmyTrzy nowoczesne wozy laboratoryjne, przekazał PKN ORLEN dla Krajowej Administracji Skarbowej. Mobilne laboratoria umożliwiają szybkie określenie składu ciekłych wyrobów energetycznych, w tym paliw ciekłych wwożonych do kraju oraz transportowanych na terenie Polski. Kolejne dwa pojazdy wraz z wyposażeniem zostaną przekazane do końca listopada br. Wartość jednego mobilnego laboratorium to ok. 1,5 mln zł. „Rynek paliwowy to jeden z priorytetowych obszarów z punktu widzenia uszczelnienia systemu podatkowego. Cieszymy się, że współpraca z przedstawicielami branży układa się bardzo dobrze, o czym świadczy choćby dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy za przekazanie jednostkom Krajowej Administracji Skarbowej mobilnych laboratoriów. Dzięki takim specjalistycznym pojazdom możemy w dowolnym miejscu wykrywać nielegalne paliwo, które jest zagrożeniem nie tylko dla silników samochodowych, ale przede wszystkim dla uczciwej konkurencji na rynku paliw” – powiedziała Minister Finansów, prof. Teresa Czerwińska. Specjalistyczne samochody wyposażone w sprzęt laboratoryjny są wykorzystywane przez Krajową Administrację Skarbową do działań kontrolnych. W 2017 roku PKN ORLEN przekazał KAS dwa […]

Ministerstwo Finansów i PKN ORLEN łączą siły w walce z szarą strefą


Trzech na pięciu zachodnioeuropejskich dostawców zgłosiło problemy finansowe wynikające z opóźnień w płatnościach. Przewiduje się, że wzrost gospodarczy w Europie Zachodniej, chociaż nadal utrzymuje się na dobrym poziomie, w 2019 r. spadnie do 1,7 proc. względem 2 proc. w 2018 r. W związku z Brexitem i protekcjonizmem, głównie ze strony Stanów Zjednoczonych, zwiększające nacisk na eksport przedsiębiorstwa, zaczynają doświadczać pogłębiających się negatywnych skutków opóźnień w płatnościach faktur. Październikowe wydanie badania Barometr Praktyk Płatniczych Atradius dla Europy Zachodniej, raportu opartego na opinii około 3 tys.  dostawców krajowych i eksportowych z trzynastu krajów, pokazuje, że więcej respondentów niż w zeszłym roku doświadczyło trudności finansowych wynikajacych z opóźnienia w płatnościach od klientów B2B (58 proc. w porównaniu z 56 proc. w ubiegłym roku). Średnio ok. 42 proc. całkowitej wartości należności B2B dla badanych zachodnioeuropejskich firm zostało spłaconych z opóźnieniem, w porównaniu do 41 proc. z ubiegłego roku. Lokalnie najmocniej odczuli to ankietowani dostawcy z Włoch i Grecji […]

Opóźnienia w płatnościach faktur stanowią coraz większy problem dla dostawców z Europy ZachodniejZmiany zawodowe połączone ze zmianą miejsca zamieszkania mogą okazać się dla kandydata sporym wyzwaniem. Jednak współcześni pracownicy bardziej niż warunki zatrudnienia cenią sobie możliwość rozwoju zawodowego. Ta stanowi silną motywację do przeprowadzki dla 86% kandydatów z branży SSC/BPO. Firmy coraz częściej oferują pakiety relokacyjne, które mają ułatwić kandydatom zarówno przeprowadzkę, jak i późniejsze przystosowanie się do nowego otoczenia. Wypowiedź: Krzysztof Stanczykiewicz, manager SSC/BPO HRK S.A. Jeszcze kilka lat temu z mobilnością zawodową kojarzone były głównie wyjazdy zagraniczne. Obecnie obserwujemy bardzo intensywny wzrost mobilności regionalnej – nie tylko pomiędzy miastami, ale także województwami. Tym czasem jedną z podstawowych opcji stało się prowadzenie procesów rekrutacyjnych obejmujących zasięgiem ogólnokrajowym. Związane jest to z deficytem specjalistów na poszczególnych obszarach, pracodawcy nie ograniczają się do poszukiwań kadry wyłącznie w najbliższym otoczeniu organizacji. Z drugiej strony potencjalni kandydaci chętnie korzystają z tego typu ofert, są otwarci na zmiany zawodowe, w tym także przeprowadzkę do innej miejscowości. […]

Relokacja, nowa moda – zmieniając pracodawcę zmieniamy miejsce zamieszkania


Tylko od początku roku zostało wystawionych już 5,6 mln elektronicznych zwolnień lekarskich. Blisko 50 proc. wszystkich zwolnień jest wydawanych właśnie elektronicznie. To ułatwienie dla pacjentów, przedsiębiorców i lekarzy. Od 1 grudnia e-ZLA będą obowiązkowe. Ponad 5,6 mln e-ZLA, blisko 50 tys. lekarzy, którzy wystawiają elektroniczne zwolnienia i 104 tys. lekarzy, którzy mają konto na PUE. Coraz więcej lekarzy decyduje się na elektroniczne zwolnienia. Obecnie ok. 49 proc. zwolnień to właśnie e-ZLA, ale są i takie województwa, gdzie wskaźnik sięga 70 proc. Dla porównania, jeszcze w listopadzie 2017 roku e-ZLA stanowiły zaledwie 6,4 proc., a w styczniu 2018 roku – mniej niż 10 proc. – Kluczowe było przygotowanie odpowiedniej strategii działań przez ZUS. Udostępniliśmy lekarzom prosty w obsłudze certyfikat do podpisywania e-ZLA, daliśmy możliwość wystawiania zaświadczeń z poziomu aplikacji gabinetowych, indywidualnie podchodzimy do każdego lekarza, w każdym oddziale są koordynatorzy e-ZLA, którzy zawsze służą pomocą placówkom medycznym. To wszystko przynosi efekty […]

Już prawie połowa zwolnień to e-ZLA