newsy


W Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się 13 listopada 2019 r., drugie posiedzenie Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów IV kadencji. W spotkaniu wziął udział Marcin Romanowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Wśród członków rady są m.in. przedstawiciele sądów, Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Krajowej Rady Notarialnej, Naczelnej Rady Adwokackiej i zawodowi mediatorzy. Podczas posiedzenia zajmowali się m.in. analizą danych dotyczących postępowań mediacyjnych w sądach rejonowych i okręgowych za I półrocze 2019 r. A popularność postępowań mediacyjnych rośnie. W 2014 roku skierowano do mediacji 13 239 spraw, natomiast w 2018 roku liczba ta podwoiła się (26 810 spraw). W I połowie 2019 roku do mediacji skierowano 14 933 sprawy, zatem na koniec roku może być ich nawet 30 000. Regularnie rośnie także odsetek spraw skierowanych do mediacji w stosunku do wszystkich wpływających do sądów spraw, w których mediacja może być zastosowana. Wskaźnik mediacji wzrósł w ciągu ostatnich 5 lat ponad dwukrotnie – z 0,50 proc.(2014 r.) do 1,18 […]

Mediacje coraz bardziej popularne – spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości  


W okresie trzech kwartałów 2019 r. polski eksport towarów osiągnął 173,6 mld EUR, czyli poziom o 5% wyższy niż przed rokiem, a import 172,8 mld EUR, czyli był wyższy o 2,7%. Tym samym tempo wzrostu eksportu zbliża się do szacowanych przez MPiT 6% w całym 2019 r. Z kolei po stronie importu – inaczej niż zakładano – nie doszło w III kw. br. do przyspieszenia dynamiki importu oczekiwanego w związku z uruchomieniem nowych programów socjalnych. Może to świadczyć o malejącej krańcowej skłonności do konsumpcji. Efektem szybko rosnącego eksportu była wyraźna poprawa stanu zrównoważenia obrotów. Zeszłoroczny deficyt przekształcił się w nadwyżkę handlową, która po trzech kwartałach br. osiągnęła 826 mln EUR.   Dominującym rynkiem w wymianie handlowej pozostawała UE. W okresie trzech kwartałów br. eksport towarów do UE zwiększył się o 4%, do 138,6 mld EUR. Wśród krajów unijnych istniały wyraźne dysproporcje w dynamice eksportu. Z jednej strony nadal wolno rósł […]

Polska nadwyżka handlowa po trzech kwartałach br. osiągnęła 826 mln EUR  Według szybkiego szacunku GUS PKB w III kw. br. wzrósł o 3,9% (r/r), wobec 5,2% przed rokiem oraz 4,6% w II kwartale (po korekcie). W IV kw. 2019 roku oczekujemy utrzymania wzrostu PKB na poziomie ok. 4%. Nieznacznie niższy wzrost w III kw. (wyrównane sezonowo dane wskazują na wzrost o 4% w tym okresie) nie wpływa niekorzystnie na sektor przedsiębiorstw i powinien stanowić pozytywną przesłankę w kolejnych kwartałach. Wzrost PKB zbliżony do 4% jest zgodny z naszymi założeniami na drugą połowę 2019 roku. Wg naszych szacunków (pełne dane GUS zostaną opublikowane 29 listopada) w III kw. utrzymała się wysoka dynamika konsumpcji. Nieco wolniej niż w pierwszej połowie roku rosły inwestycje, jednak wciąż wysoka powinna być dynamika nakładów na budynki mieszkalne, a także pozostałe budownictwo. Inwestycje wspierane będą także przez inwestycje infrastrukturalne, w tym w kolejnictwie oraz budownictwie wodnym. Źródło: www.gov.pl

Produkt Krajowy Brutto w III kw. – dane wstępne GUS  


Jeśli np. prowadzisz firmę przewozową i Twoje ciężarówki jeżdżą po drogach czeskich, ta informacja dotyczy Twojej firmy. Od 1 grudnia 2019 r. zacznie obowiązywać nowy elektroniczny system opłat drogowych w Republice Czeskiej. Za brak nowego urządzenia do naliczania opłat drogowych przewoźnikowi grozi mandat w wysokości do około 16 tys. zł. Kto musi się zarejestrować? Właściciele wszystkich pojazdów silnikowych, których dopuszczalna masa wynosi powyżej 3,5 tony, korzystający z płatnych dróg muszą się zarejestrować w nowym systemie i zaopatrzyć się w nowe urządzenia do naliczania opłat drogowych (jednostki pokładowe). Elektroniczne urządzenie obecnego administratora nie będzie kompatybilne z nowym „satelitarnym” Elektronicznym Systemem Poboru Opłat Drogowych, dlatego należy wymienić je na nowe. Gdzie się zarejestrować? Przewoźnicy mogą się rejestrować za pośrednictwem operatorów kart paliwowych lub bezpośrednio na stronie https://mytocz.eu. W przypadku rejestracji internetowej nowe jednostki pokładowe zostaną bezpłatnie wysłane na wskazany adres nie tylko do Czech, ale również do Polski, Niemiec, Austrii i Słowacji. Przed […]

Od 1 grudnia zacznie obowiązywać nowy elektroniczny system opłat drogowych w Czechach  Tomasz Rożek – z wykształcenia fizyk, z zawodu dziennikarz naukowy – to kolejny ambasador naszej kampanii „e-Polak potrafi!”. To on będzie pomagał rodzicom zadbać o bezpieczeństwo dzieci w sieci. E-usługi, bezpieczeństwo w sieci, programowanie i jakość życia – to cztery obszary naszej kampanii „e-Polak potrafi!”. W promowaniu i informowaniu o e-usługach wspiera nas aktor Michał Czernecki. Przed nami kolejna odsłona. Po e-usługach przyszedł czas na bezpieczeństwo w sieci. W tym obszarze naszym ambasadorem został Tomasz Rożek. Rodzic – ekspert – Naszym celem jest  wzrost świadomości Polaków w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu. Chcemy, aby nie tylko zdawali sobie sprawę z możliwych zagrożeń, ale – w razie konieczności – potrafili sobie z nimi radzić. Przede wszystkim skupiamy się na bezpieczeństwie najmłodszych użytkowników sieci – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. – Działania w ramach kampanii „e-Polak potrafi” są uzupełnieniem prowadzonej od sierpnia przez Ministerstwo Cyfryzacji i NASK kampanii „Nie zagub dziecka w […]

e-Polak potrafi! Zadbać o bezpieczeństwo dziecka w sieci  


Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” to nisko oprocentowana pożyczka dla osób, które chcą otworzyć własną działalność gospodarczą, a także dla firm, które chcą utworzyć miejsca pracy. Wyjaśniamy krok po kroku, co należy zrobić, aby otrzymać środki na rozkręcenie własnego biznesu. Program wystartował w grudniu 2013 roku, początkowo formie pilotażu na terenie województw: mazowieckiego, świętokrzyskiego oraz małopolskiego, a od listopada 2014 roku swoim zasięgiem obejmuje już cały kraj. Skierowany jest do poszukujących pracy absolwentów szkół i uczelni wyższych, studentów ostatniego roku, zarejestrowanych osób bezrobotnych i poszukujących pracy opiekunów osób niepełnosprawnych. Jego celem jest rozwój przedsiębiorczości poprzez możliwość założenia własnej działalności gospodarczej oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Do końca września 2019 roku na podjęcie działalności gospodarczej i utworzenie miejsca pracy udzielono 4 431 pożyczek na łączną kwotę ponad 284,82 mln zł. Pożyczka na start – co i jak? Pożyczka na założenie działalności gospodarczej Uczestnicy programu mogą starać się o pożyczkę w […]

„Wsparcie w starcie” – krok po kroku do własnego biznesu  Ukończenie unii bankowej i dalsze działania ws. instrumentu na rzecz konwergencji i konkurencyjności dla strefy euro oraz zwalczanie oszustw w VAT to jedne z tematów spotkań Eurogrupy i Rady ECOFIN. W obu spotkaniach, które odbyły się w Brukseli w dniach 7-8 listopada 2019 r., uczestniczył wiceminister finansów Piotr Nowak. Podczas posiedzenia Eurogrupy w formacie inkluzywnym (z udziałem państwa UE spoza strefy euro) 7 listopada br. ministrowie rozmawiali o pogłębieniu Unii Gospodarczej i Walutowej, w tym o ukończeniu unii bankowej i dalszych działaniach ws. instrumentu na rzecz konwergencji i konkurencyjności dla strefy euro. Minister Nowak zwrócił uwagę, że z uwagi na powiązania między poszczególnymi instrumentami wsparcia – dla państw strefy euro i spoza niej – zasadne jest przyjęcie podejścia pakietowego. Oznacza to, że ustalenia dotyczące tych instrumentów powinny zostać jak najszybciej włączone do pakietu negocjacyjnego Wieloletnich Ram Finansowych (w tym dot. wielkości poszczególnych instrumentów). ECOFIN o zwalczaniu nadużyć w VAT Rada […]

ECOFIN o wzmocnieniu uczciwej konkurencji na rynku wspólnym i zwalczaniu nadużyć w VAT  


Szacowana przez MRPiPS stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w październiku br. 5,1 proc., tyle samo co miesiąc wcześniej. Liczba bezrobotnych w porównaniu do września br. spadła jednak o 9,3 tys. osób. – Począwszy od 1990 roku, nigdy poziom bezrobotnych w październiku nie był tak niski – mówi minister Bożena Borys-Szopa. Pod koniec października br., jak wynika ze wstępnych danych MRPiPS, było w Polsce 841,9 tys. bezrobotnych. To o 9,3 tys. osób mniej niż we wrześniu br. (spadek o 1,1 proc.) i o 95,5 tys. mniej niż przed rokiem (spadek o 10,2 proc.). Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w październiku br. 5,1 proc., tyle samo co miesiąc wcześniej. W październiku 2018 r. było to 5,7 proc. To był kolejny dobry miesiąc na rynku pracy. Statystyki pokazują jasno – począwszy od 1990 roku, nigdy poziom bezrobotnych w październiku nie był tak niski, jest to zatem najniższy poziom bezrobocia od 30 lat – mówi minister rodziny, pracy […]

Bezrobocie w październiku najniższe od 30 lat  Ministerstwo Finansów ostrzega przed pojawiającymi się w internecie ofertami kas rejestrujących, które miałyby działać na smartfonach. Aktualnie podatnicy mogą używać wyłącznie kas rejestrujących, które posiadają homologację Głównego Urzędu Miar i mają postać sprzętową. Przypominamy, że nadal trwają prace legislacyjne dot. kas rejestrujących mających postać oprogramowania (tzw. kas wirtualnych), do zainstalowania na różnych urządzeniach, w tym np. na smartfonach. Obecnie żadne oprogramowanie nie może samoistnie pełnić roli kasy rejestrującej, nie istnieje póki co legalna kasa na smartfony. Pojawiające się ogłoszenia mogą zatem zawierać nieprawdziwe informacje, a korzystanie z nich może stanowić próbę wyłudzenia. Tym samym korzystanie z obecnie oferowanych kas na smartfony nie będzie oznaczać, że podatnik wywiązuje się z obowiązku rejestracji sprzedaży na kasie rejestrującej.   Źródło: www.gov.pl

Uwaga na oferty kas na smartfony  


W związku z uruchomieniem od 1 września 2019 r. nowego wykazu podatników VAT przypominamy, że obowiązek zapłaty na rachunek wskazany na wykazie podatników VAT wejdzie w życie od 1 stycznia 2020 r. Dopiero od tego dnia podatnik, podczas zapłaty na rachunek spoza wykazu, musi liczyć się z konsekwencjami w podatku dochodowym i z odpowiedzialnością solidarną w VAT. Oznacza to, że do 31 grudnia 2019 r. zapłata na rachunek spoza wykazu nie pociąga za sobą konsekwencji podatkowych. Na stronach resortu finansów prezentujemy nowe pytania i odpowiedzi, które pomogą podatnikom przygotować się do korzystania z wykazu. Obecnie podatnicy mają czas, aby poznać zasady funkcjonowania wykazu, sposób wyszukiwania danych o swoich kontrahentach, jak również zweryfikować aktualność swoich danych i sprawdzić, czy ich rachunki widnieją w wykazie. Warto pamiętać, że w wykazie zamieszczane są wyłącznie rachunki rozliczeniowe lub imienne rachunki w SKOK, otwarte w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jeżeli zatem do działalności gospodarczej […]

Nowe informacje ws. Wykazu podatników VAT