Stopa bezrobocia we wrześniu – komentarz do danych Eurostat


We wrześniu stopa bezrobocia w UE pozostała na poziomie z poprzedniego miesiąca, czyli 7,5% i ponownie osiągnęła najniższy wynik od stycznia 2000 r. Podobna sytuacja miała miejsce w strefie euro, gdzie wskaźnik nie zmienił się w stosunku do sierpnia i pozostał na poziomie 6,3%, notując tym samym po raz kolejny najniższy wynik od maja 2008 r.

Analizy gospodarcze

Najwyższy poziom stopy bezrobocia utrzymuje się na południu Europy – we Włoszech (9,9%), Hiszpanii (14,2%) i Grecji (16,9%, dane za lipiec). Najniższe wartości omawianego wskaźnika notuje się natomiast w Czechach (2,1%) i Niemczech (3,1%).

W Polsce 4. miesiąc z rzędu utrzymuje się historycznie niski poziom stopy bezrobocia (3,3%), co jest bardzo dobrą prognozą dla całego krajowego rynku pracy w III kw.

Przypomnijmy, że w II kw. br. analiza struktury ludności w wieku 15-64, według statusu na rynku pracy, pokazała, że udział osób aktywnych zawodowo wzrósł wobec analogicznego okresu poprzedniego roku do 70,5% z 70,2%, co jest jednym z najwyższych wyników w historii badania.

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *