Europejski Dzień Równej Płacy


4 listopada obchodzimy Europejski Dzień Równej Płacy. Jest to data symbolicznie wyrażająca skalę nierówności płacowych między kobietami i mężczyznami w Unii Europejskiej. Polska jest w czołówce krajów o najniższym wskaźniku nierówności płacowych ze względu na płeć.

Praca2

Na podstawie danych Eurostatu, Komisja Europejska ustanawiana co roku dzień, od którego kobiety w Europie pracują do końca roku kalendarzowego umownie za darmo, podczas gdy mężczyźni nadal otrzymują swoje wynagrodzenie.

Polska w gronie krajów o najmniejszych nierównościach płacowych

Według danych Europejskiego Urzędu Badań Statystycznych Eurostat (2016) luka płacowa, liczona jako różnica średniej stawki godzinowej brutto między mężczyznami i kobietami w polskiej gospodarce wynosi 7,2% na niekorzyść kobiet. Polska jest w czołówce państw (takich jak Belgia, Włochy, Luksemburg i Rumunia) z najniższym wskaźnikiem nierówności płacowych ze względu na płeć, podczas gdy średnia różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn na poziomie UE-28 wynosi 16,2% na niekorzyść kobiet.

Występowanie takich nierówności płacowych nie jest społecznie akceptowalne – zdecydowana większość Europejczyków (90%) oraz naszych rodaków (81%) uważa, że nie jest akceptowalne, aby kobiety otrzymywały niższą płacę niż mężczyźni za taką samą pracę lub pracę o tej samej wartości.[1]

Z czego wynika luka płacowa?

Luka płacowa jest rezultatem nałożenia na siebie wielu czynników o charakterze prawnym, społecznym i kulturowym wpływających na sytuację kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Są wśród nich różnice obiektywne, takie jak odmienne wykształcenie, doświadczenie zawodowe, czy wykonywany zawód. Znaczenie mają również czynniki, takie jak segregacja na rynku pracy (więcej kobiet niż mężczyzn pracuje w niskopłatnych i mniej prestiżowych sektorach i zawodach), czy też dłuższe pozostawanie poza rynkiem pracy w przypadku kobiet (związane np. z opieką nad dziećmi, osobami zależnymi) oraz szybsze przechodzenie przez kobiety na emeryturę.

Aplikacja dla pracodawców

Aby móc skutecznie i w perspektywie długoterminowej zwalczać nierówności w zakresie płac między kobietami a mężczyznami, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało ogólnodostępną aplikację komputerową „Równość płac”, pozwalającą w łatwy sposób oszacować różnice w wynagrodzeniach pracowników z uwzględnieniem ich płci, wieku, wykształcenia oraz innych wybranych cech. Aplikacja ma za zadanie pomagać pracodawcom w kształtowaniu świadomej oraz niedyskryminującej ze względu na płeć polityki płacowej i jest dostępna na stronie Ministerstwa pod linkiem https://www.gov.pl/web/rodzina/aplikacja-do-mierzenia-nierownosci-placowych.


[1] Special Eurobarometr 465: Gender Equality 2017. Gender Pay Gap

Materiały

Materiały opracowane przez Komisję Europejską
Różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Polsce
Różnica​_w​_wynagrodzeniach​_kobiet​_i​_mężczyzn​_w​_Polsce.pdf 0.18MB

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *