Archiwum dnia: 2 października 2019


Rządowy biznesplan, inwestycje unijne i wymierne efekty – to tylko kilka z licznych kwestii poruszonych podczas dzisiejszej konferencji z udziałem ministra finansów, inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego. Szef resortu podsumował kończącą się kadencję, prezentując osiągnięte cele. Jeśli gospodarka jest komputerem, to nasze ministerstwo jest informatykiem, który instaluje system operacyjny – Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – podkreślał Jerzy Kwieciński.  Minister w swoim podsumowaniu zaznaczył, że dzięki wdrażanej strategii w gospodarce pracuje już 1 bilion złotych z założonego w dokumencie 1,5 biliona złotych środków publicznych. W 2015 roku wzrost gospodarczy był na poziomie 3,8%, za to w 2018 już na poziomie 5,1%. Średnie wynagrodzenie wzrosło z 3408,62 złotych do 4585,03 złotych. Oprócz tego znacznie spadła stopa bezrobocia – z 10% do 5,2%, a co za tym idzie, stopa zatrudnienia wzrosła z 67,8% do 72,2%. Sytuacja wygląda pozytywnie także pod względem wykorzystania funduszy europejskich. W tej chwili środki unijne finansują 53 tysiące inwestycji […]

4 lata inwestycji i rozwoju – jest strategia, są efekty


W 2019 r. Polacy przekazali organizacjom pożytku publicznego (OPP) 874,4 mln zł, czyli o 110,5 mln zł więcej niż w roku poprzednim. Z możliwości przekazania 1 proc. podatku należnego skorzystało 14,5 mln podatników. „W tym roku nie tylko namawialiśmy, ale również znacznie ułatwiliśmy Polakom rozliczenie podatków, w tym przekazanie 1 proc.  poprzez usługę Twój e-PIT. Korzystając z niej oraz tradycyjnych sposobów rozliczeń, Polacy przekazali na rzecz OPP prawie 875 mln zł” – powiedział minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. W 2019 r. łączna kwota 1 proc. podatku należnego przekazana organizacjom pożytku publicznego (z rozliczenia za 2018 r.) wyniosła 874,4 mln zł. To o 110,5 mln zł więcej od kwoty przekazanej rok wcześniej (z rozliczenia za 2017 r.) – wtedy było to 763,9 mln zł. Z możliwości przekazania 1 proc. podatku skorzystało 14,5 mln podatników, czyli o 0,4 mln więcej w porównaniu do roku ubiegłego.  Natomiast średnia przekazana OPP kwota w […]

Rekordowy 1 proc. dla OPPStrategia Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK), przyjęta 1 października 2019 r. przez Radę Ministrów, zakłada zwiększenie dostępu do finansowania dla polskich przedsiębiorstw, w szczególności sektora MŚP, który generuje ok. 3/4 polskiego PKB. Lepszy dostęp do finansowania powinien pozwolić przedsiębiorstwom na bardziej efektywne rozwijanie działalności i potencjalnie na ekspansję międzynarodową. SRRK identyfikuje najważniejsze bariery dla rozwoju rynku kapitałowego w Polsce (przede wszystkim długoterminowe) i proponuje dla nich konkretne rozwiązania. SRRK powstała we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju i stanowi realizację jednego z postulatów zawartych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która dostrzegła w bardziej rozwiniętym i konkurencyjnym rynku kapitałowym rozwiązanie dla wielu problemów strukturalnych polskiej gospodarki, w tym niskiej stopy oszczędności czy niewystarczających inwestycji. Strategia ma zwiększyć dostęp do finansowania dla polskich przedsiębiorstw, w szczególności MŚP, które generują ok. 3/4 polskiego PKB. Zróżnicowanie typów finansowania i źródeł pozyskania kapitału, zgodnie z podstawowymi mechanizmami rynkowymi, powinno przyczynić się do obniżenia przeciętnego […]

Rząd przyjął Strategię Rozwoju Rynku Kapitałowego