Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w lipcu 2019 r.  


W lipcu sprzedano obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 1.571 mln zł.

W lipcu 2019 roku sprzedano obligacje:

  • 3-miesięczne (OTS1019) – 486,9 mln zł,
  • 2-letnie (DOS0721) – 336,4 mln zł,
  • 3-letnie (TOZ0722) – 13,6 mln zł,
  • 4-letnie (COI0723) – 568,7 mln zł,
  • 10-letnie (EDO0729) – 160,0 mln zł.

Największą popularnością cieszyły się obligacje 4-letnie. Nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup kwotę 568,7 mln zł (36% udział w strukturze sprzedaży). Zainteresowaniem cieszyły się również obligacje 3-miesięczne (31%) i 2-letnie (21%). W dalszej kolejności oszczędzający wybierali obligacje 10-letnie (10%) oraz 3-letnie (1%).

Na zakup obligacji rodzinnych dedykowanych beneficjentom programu Rodzina 500+ przeznaczono 5,7 mln zł. Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. Obligacje rodzinne są dostępne w ciągłej sprzedaży, zatem ich zakupu można dokonać w dowolnym momencie.

Wykres dot. sprzedaży obligacji oszczędnościowych w 2018 i 2019 r. (mln zł)

„Lipiec był drugim miesiącem z rzędu, w którym sprzedaż skarbowych obligacji oszczędnościowych przekroczyła wartość 1,5 mld zł. Najchętniej kupowane były obligacje czteroletnie, które zabezpieczają oszczędności przed inflacją – ich sprzedaż przekroczyła 0,5 mld zł. Wzrosło również zainteresowanie obligacjami rodzinnymi, które umożliwiają beneficjentom programu Rodzina 500+ odkładanie środków na przyszłe cele na bardzo korzystnych warunkach. Widzimy wyraźne przesunięcie popytu w kierunku obligacji o dłuższym terminie wykupu względem średniej struktury sprzedaży zanotowanej w 2018 r. Rośnie też łączny popyt. Od początku roku nabywcy przeznaczyli na zakup obligacji kwotę ponad 8,6 mld zł, tj. ponad 25% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego” – komentuje podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Piotr Nowak.

Obligacje oferowane w sprzedaży detalicznej w sierpniu 2019 r.
Nową emisję obligacji skarbowych można nabywać również w drodze zamiany.

Typ obligacjiSzczegóły oferty (sprzedaż w dniach 1-31 sierpnia br.)Cena sprzedaży
OTS1119
3-miesięczne 
Obligacje trzymiesięczne są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 1,50% w skali roku. Oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania (po trzech miesiącach od dnia zakupu).100 zł
100,00 zł
przy zamianie 
DOS0821
2-letnie 
Obligacje dwuletnie są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 2,10%rocznie. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w drugim roku od wartości powiększonej o odsetki za pierwszy rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.100 zł
99,90 zł
przy zamianie 
      TOZ0822
3-letnie 
 Obligacje trzyletnie są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu. W pierwszych sześciu miesiącach oprocentowanie wynosi 2,20% w skali roku. W kolejnych okresach równe jest oprocentowaniu po jakim banki pożyczają sobie pieniądze (tzw. stawka WIBOR 6M1). Odsetki są wypłacane co sześć miesięcy.100 zł
99,90 zł
przy zamianie 
COI0823
4-letnie 
Obligacje czteroletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,40%.
W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,25%(gwarantującej zysk powyżej inflacji). Odsetki są wypłacane po każdym roku oszczędzania.
100 zł
99,90 zł
przy zamianie 
EDO0829
10-letnie 
Obligacje dziesięcioletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,70%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,50% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.100 zł
99,90 zł
przy zamianie 
 Obligacje rodzinne 
ROS0825
6-letnie 
Rodzinne Obligacje Sześcioletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,80%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,75% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.100 zł
ROD0831
12-letnie 
Rodzinne Obligacje Dwunastoletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 3,20%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 2,00% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.100 zł

półroczna stopa procentowa pożyczek oferowanych na warszawskim rynku międzybankowym
stopa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjmowana dla 12 miesięcy i ogłaszana przez Prezesa GUS w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego

Materiały

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *