Wsparcie dla osób niesamodzielnych


Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Nowe przepisy wejdą w życie 1 października i zapewnią wsparcie osobom niepełnosprawnych w wysokości do 500 złotych miesięcznie.

Ustawa jest realizacją zapowiedzi złożonej przez premiera Mateusza Morawieckiego. Świadczenie uzupełniające będzie przysługiwało osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji w wysokości nie wyższej niż 500 złotych miesięcznie, przy czym łączna kwota tego świadczenia i świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie może przekroczyć 1600 złotych z wyłączeniem renty rodzinnej, zasiłku pielęgnacyjnego oraz innych dodatków.

Dzięki temu rozwiązaniu, osoby, które pobierają w chwili obecnej świadczenia nieznacznie przekraczające wysokość renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, będą również miały możliwość ubiegać się o przyznanie świadczenia uzupełniającego. Osoby pobierające jednocześnie rentę socjalną oraz rentę rodzinną również uzyskają prawo do świadczenia uzupełniającego.

Wsparcie dla ponad 800 tys. osób

Świadczenie przyznawane będzie na wniosek osoby uprawnionej. Wnioski będzie można składać od 1 października. Do wsparcia uprawnione będą osoby, które ukończyły 18 lat i których niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona określonym w ustawie orzeczeniem.  

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że z nowych przepisów skorzysta ponad 800 tys. osób. Na wsparcie przeznaczone zostanie ok. 4,5 mld złotych rocznie.

Świadczenie zwolnione będzie z opodatkowania, a organ wypłacający nie będzie mógł dokonywać potrąceń i egzekucji. Świadczenie nie będzie wliczać się też do dochodów np. przy ustalaniu prawa do dodatku mieszkaniowego, świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej itd. Kwota świadczenia nie będzie też zaliczana do dochodów, od których odlicza się wydatki na cele rehabilitacyjne.

Ustawa wejdzie w życie 1 października br.

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *