Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w czerwcu 2019 roku.


W czerwcu sprzedano obligacje oszczędnościowe o rekordowej łącznej wartości aż 1.572 mln zł. Największy udział w czerwcowej sprzedaży miały 10-miesięczne obligacje premiowe. Wartość ich sprzedaży wyniosła 570 mln zł.

„Polacy coraz chętniej wybierają skarbowe obligacje oszczędnościowe jako bezpieczną formę lokowania i pomnażania swoich oszczędności. W czerwcu przeznaczyli na ich zakup blisko 1,6 mld złotych, z czego 569,7 mln zł na oferowane w tym miesiącu obligacje premiowe. Konstrukcja obligacji premiowej, która oprócz gwarantowanych odsetek daje szansę na wygranie wysokich premii, przyciągnęła uwagę oszczędzających. Czerwcowa sprzedaż obligacji oszczędnościowych jest rekordem w obecnej dekadzie, co świadczy o atrakcyjności oferty. Łącznie w pierwszym półroczu na zakup obligacji nabywcy przeznaczyli już blisko 7 mld zł czyli więcej niż w całym 2017 r. i ponad 20% więcej niż w tym samym okresie 2018 r.” – komentuje Piotr Nowak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

W czerwcu 2019 roku sprzedano obligacje:

  • 10-miesięczne obligacje premiowe (POS0420) – 569,7 mln zł
  • 3-miesięczne (OTS0919) – 314,1 mln zł,
  • 2-letnie (DOS0621) – 261,0 mln zł,
  • 3-letnie (TOZ0622) – 11,6 mln zł,
  • 4-letnie (COI0623) – 307,8 mln zł,
  • 10-letnie (EDO0631) – 104,9 mln zł.

Największą popularnością cieszyły się 10-miesięczne obligacje premiowe. Nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup kwotę 569,7 mln zł (36% udział w strukturze sprzedaży). Zbliżonym zainteresowaniem cieszyły się obligacje 3-miesięczne (20%), 4-letnie (20%) oraz 2-letnie (17%). W dalszej kolejności oszczędzający wybierali obligacje 10-letnie (7%) oraz 3-letnie (1%).

Na zakup obligacji rodzinnych, dedykowanych beneficjentom programu Rodzina 500+, przeznaczono 3,0 mln zł. Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób, otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. Obligacje rodzinne są dostępne w ciągłej sprzedaży, zatem ich zakupu można dokonać w dowolnym momencie.

Wykres słupkowy i kołowy przedstawiający sprzedaż obligacji skarbowych

Jednorazowo w czerwcu w sprzedaży dostępna była 10-miesięczna obligacja premiowa, która gwarantuje zysk w postaci odsetek (1,50% w skali roku) oraz daje szansę na wygranie dodatkowej premii pieniężnej w wysokości: 10 zł, 100 zł, 1.000 zł, a nawet 10.000 zł.

„Duże zainteresowanie obligacjami premiowymi przekłada się na wartość puli premii do wygrania i oznacza, że 19 marca 2020 r. zostanie rozlosowanych aż 62.216 premii o łącznej wartości 2,24 mln zł” – komentuje Piotr Nowak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

Liczba premiiWartość pojedynczej premii
I stopnia5610.000 zł
II stopnia5601.000 zł
III stopnia5.600100 zł
IV stopnia56.00010 zł

Do wygrania będzie pula 62.216 premii o wartości 2.240.000 zł.

Typ obligacjiSzczegóły oferty (sprzedaż w dniach 1-31 lipca br.)Cena sprzedaży
OTS10193-miesięczneObligacje trzymiesięczne są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 1,50% w skali roku. Oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania (po trzech miesiącach od dnia zakupu).100 zł100,00 złprzy zamianie
DOS07212-letnieObligacje dwuletnie są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 2,10% rocznie. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w drugim roku od wartości powiększonej o odsetki za pierwszy rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.100 zł99,90 złprzy zamianie
TOZ07223-letnieObligacje trzyletnie są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu. W pierwszych sześciu miesiącach oprocentowanie wynosi 2,20% w skali roku. W kolejnych okresach równe jest oprocentowaniu po jakim banki pożyczają sobie pieniądze (tzw. stawka WIBOR 6M1). Odsetki są wypłacane co sześć miesięcy.100 zł99,90 złprzy zamianie
COI07234-letnieObligacje czteroletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest
o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,40%.
W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,25%(gwarantującej zysk powyżej inflacji). Odsetki są wypłacane po każdym roku oszczędzania.
100 zł99,90 złprzy zamianie
EDO072910-letnieObligacje dziesięcioletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,70%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,50% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.100 zł99,90 złprzy zamianie
Obligacje rodzinne
ROS07256-letnieRodzinne Obligacje Sześcioletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,80%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,75% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.100 zł
ROD073112-letnieRodzinne Obligacje Dwunastoletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 3,20%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 2,00% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.100 zł
  1. półroczna stopa procentowa pożyczek oferowanych na warszawskim rynku międzybankowym.
  2. stopa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjmowana dla 12 miesięcy i ogłaszana przez Prezesa GUS w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego.

 XLSX Dane statystyczne sprzedaży obligacji – czerwiec0.04MB

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *