Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń-kwiecień 2019 r.


Wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń-kwiecień 2019 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2019 r. wyniosło:

  • dochody: 129,97 mld zł, tj. 33,5 %
  • wydatki: 130,04 mld zł, tj. 31,2 %
  • deficyt: 0,08 mld zł, tj. 0,3 %

Dochody budżetu państwa w okresie styczeń – kwiecień 2019 r.

W okresie styczeń – kwiecień  2019 r. dochody budżetu państwa wyniosły 130,0 mld zł i były wyższe o 4,8 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń – kwiecień 2018 r. o ok. 3,9 mld zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:

  • dochody z podatku VAT były niższe o 0,8% r/r (tj. ok. 0,4 mld zł),
  • dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 1,5% r/r (tj. ok. 0,3 mld zł),
  • dochody z podatku PIT były wyższe o 5,5% r/r (tj. ok. 1,0 mld zł),
  • dochody z podatku CIT były wyższe o 19,4% r/r (tj. ok. 2,9 mld zł),
  • dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 4,0% r/r.

W okresie styczeń – kwiecień 2019 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 10,0 mld zł i było wyższe o ok. 0,9 mld zł (tj. 10,0%) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – kwiecień 2018 r.

Wydatki budżetu państwa w okresie styczeń – kwiecień 2019 r.

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń – kwiecień 2019 r. wyniosło 130,0 mld zł, tj. 31,2% planu. W stosunku do tego samego okresu roku 2018 (115,8 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 14,2 mld zł, tj. 12,3%, głównie w ramach dotacji przekazanej dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (więcej o 3,6 mld zł), z tytułu rozliczenia z budżetem UE (więcej o 3,4 mld zł), oraz z tytułu obsługi długu Skarbu Państwa (więcej o 2,8 mld zł).

Więcej informacji nt. szacunkowego wykonania budżetu państwa

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *