Ministerstwo Środowiska kolejnym sygnatariuszem deklaracji na rzecz prostego języka


14 maja 2019 r. Ministerstwo Środowiska, jako piąty przedstawiciel administracji rządowej, dołączyło do grona instytucji, które podpisały deklarację na rzecz upraszczania komunikacji w urzędach.

– Cieszymy się, że będziemy mogli promować i wdrażać w naszym resorcie zasady prostego języka w pismach urzędowych – podkreślił dyrektor generalny Ministerstwa Środowiska Grzegorz Mroczek.

Uroczyste wręczenie i parafowanie deklaracji na rzecz prostego języka odbyło się w siedzibie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

– Historia ruchu prostego języka w Polsce znanego na świecie jako „plain language” nie jest długa. Zaczęła się w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju w trudnym językowo obszarze Funduszy Europejskich. Prostym językiem zaczęły interesować się inne urzędy, ale też banki czy instytucje ubezpieczeniowe. Głównym celem tej inicjatywy było (i jest) upraszczanie komunikatów skierowanych do obywateli – powiedział dyrektor generalny Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju Robert Bartold.

Księga deklaracji jest otwarta i uzupełniana na bieżąco. Instytucje, które chcą dołączyć do współpracy na rzecz prostej komunikacji w urzędach, mogą to cały czas uczynić. Zainteresowanych prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Wydawnictw i Promocji Prostego Języka, pod numer telefonu: 22 273 73 86. Więcej informacji na stronie internetowej: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Porozumienie
3 października 2018 r. przedstawiciele ministerstw i innych instytucji ważnych dla prostego języka uroczyście podpisali deklarację na rzecz prostej komunikacji. Podpisując ją  zobowiązali się, że będą m.in.:
dążyć do tego, aby ich pracownicy doskonalili kompetencje niezbędne do przestrzegania zasad prostego języka w mowie i piśmie;
tworzyć standardy językowe i zachęcać pracowników do ich stosowania;
uwrażliwiać pracowników na potrzeby innych – bez względu na wiek, poziom niepełnosprawności czy poziom wykształcenia;
wprowadzać rozwiązania zgodnie z ideą prostego języka oraz propagować je wśród innych.
Tym samym, rozpoczął się nowy okres w polskiej historii prostego języka. Przeszliśmy do etapu  działań systemowych i aktywnej współpracy: wymiany doświadczeń, materiałów, ale też kompetencji w zakresie prostego języka.

Sygnatariusze
W tym momencie sygnatariuszami deklaracji są przedstawiciele:
– Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (inicjator porozumienia),
– Szefa Służby Cywilnej,
– Ministerstwa Energii,
– Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
– Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii,
– Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego,
– Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
– Polskiej Agencji Prasowej,
– Lubelskiej Fundacji Rozwoju,
– Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu w Warszawie,
– Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego (od 10 stycznia 2019 r.),
– Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (od 13 marca 2019 r.),
– Urzędu Miasta Kalisza (od 9 maja 2019 r.).

Księga deklaracji jest otwarta i uzupełniana na bieżąco. Instytucje, które chcą dołączyć do współpracy na rzecz prostej komunikacji w urzędach, mogą to cały czas uczynić. Zainteresowanych prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Wydawnictw i Promocji Prostego Języka, pod numer telefonu: 22 273 73 86. Więcej informacji na stronie internetowej:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *