Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w marcu 2019 r.


W marcu sprzedano obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 1.010 mln zł.

W marcu 2019 roku sprzedano obligacje:

  • 3-miesięczne (OTS0619) – 380,6 mln zł,
  • 2-letnie (DOS0321) – 301,5 mln zł,
  • 3-letnie (TOZ0322) – 12,2 mln zł,
  • 4-letnie (COI0323) – 224,4 mln zł,
  • 10-letnie (EDO0329) – 87,8 mln zł.

Największym zainteresowaniem cieszyły się 3-miesięczne obligacje oszczędnościowe. Nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup kwotę 380,6 mln zł (38% udział w strukturze sprzedaży). Popularnością cieszyły się również obligacje 2-letnie (30%) i 4-letnie (22%). W dalszej kolejności oszczędzający wybierali obligacje 10-letnie (9%) oraz 3-letnie (1%).

Na zakup obligacji rodzinnych, dedykowanych beneficjentom programu Rodzina 500+, przeznaczono 3,3 mln zł. Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób, otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. Obligacje rodzinne są dostępne w ciągłej sprzedaży, zatem ich zakupu można dokonać w dowolnym momencie.

Wykres słupkowy pokazuje sprzedaż obligacji oszczędnościowych w 2018 r. i 2019 r. (mln zł)

„Łączna sprzedaż skarbowych obligacji oszczędnościowych w pierwszym kwartale br. przekroczyła już 3 mld zł. Oznacza to, że od początku roku utrzymuje się wysokie zainteresowanie skarbowymi obligacjami oszczędnościowymi.  Dobre wyniki sprzedaży potwierdzają, że nabywcy doceniają zalety obligacji skarbowych, które gwarantują zysk, najwyższe bezpieczeństwo oraz elastyczny dostęp do oszczędności.
W kwietniu, w ramach jednorazowej promocji, oferujemy niższe ceny zamiany obligacji: 2-letnich – 99,80 zł, 3-letnich – 99,70 zł, 4-letnich – 99,60 zł i 10-letnich – 99,50 zł. Niższa cena zamiany to wyższy zysk dla oszczędzającego. Warto zatem skorzystać z obecnej promocyjnej oferty zamiany i kontynuować pomnażanie oszczędności z obligacjami skarbowymi” – komentuje podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Piotr Nowak.

Obligacje oferowane w sprzedaży detalicznej w kwietniu 2019 r.

Od 26 marca br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.

Typ obligacji Szczegóły oferty (sprzedaż w dniach 1-30 kwietnia br.) Cena sprzedaży
OTS0719
3-miesięczne

 

Obligacje trzymiesięczne są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 1,50% w skali roku. Oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania (po trzech miesiącach od dnia zakupu). 100 zł
100,00 zł
przy zamianie

 

DOS0421
2-letnie

 

Obligacje dwuletnie są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 2,10%rocznie. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w drugim roku od wartości powiększonej o odsetki za pierwszy rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania. 100 zł
99,80 zł
przy zamianie

 

TOZ0422
3-letnie

 

Obligacje trzyletnie są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu. W pierwszych sześciu miesiącach oprocentowanie wynosi 2,20% w skali roku. W kolejnych okresach równe jest oprocentowaniu po jakim banki pożyczają sobie pieniądze (tzw. stawka WIBOR 6M1). Odsetki są wypłacane co sześć miesięcy. 100 zł
99,70 zł
przy zamianie

 

COI0423
4-letnie

 

Obligacje czteroletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,40%.
W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,25%(gwarantującej zysk powyżej inflacji). Odsetki są wypłacane po każdym roku oszczędzania.
100 zł
99,60 zł
przy zamianie

 

EDO0429
10-letnie

 

Obligacje dziesięcioletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,70%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,50% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania. 100 zł
99,50 zł
przy zamianie

 

Obligacje rodzinne
ROS0425
6-letnie

 

Rodzinne Obligacje Sześcioletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,80%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,75% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania. 100 zł
ROD0431
12-letnie

 

Rodzinne Obligacje Dwunastoletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 3,20%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 2,00% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania. 100 zł

 

półroczna stopa procentowa pożyczek oferowanych na warszawskim rynku międzybankowym
stopa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjmowana dla 12 miesięcy i ogłaszana przez Prezesa GUS w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego

 

 

XLSX Dane statystyczne sprzedaży obligacji

0.04MB

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *