Archiwum dnia: 12 kwietnia 2019


Co piąty przedsiębiorca uważa, że w rozwoju firmy przeszkadza mu niepewność związana z nowymi regulacjami prawno – podatkowymi – wynika z przeprowadzonego w marcu 2019 r. badania Bibby MSP Index. Jednocześnie, w tym samym badaniu, 69 proc. respondentów przyznało, że nie widzi dla swojej firmy korzyści z wprowadzenia Konstytucji dla Biznesu, 18 proc. nie wie, czy takie korzyści odniosła, a 11 proc. w ogóle nic nie słyszało na ten temat. – Patrząc na wyniki naszych badań można odnieść wrażenie, że MŚP skupiają się raczej na bieżącym biznesie, zdobywaniu klientów, wprowadzaniu nowych produktów, upominaniu się o płatności, itd., niż na śledzeniu zmian w prawie – uważa Jerzy Dąbrowski, dyrektor generalny Bibby Financial Services. – A tymczasem na przestrzeni ostatnich miesięcy obserwujemy intensywne prace legislacyjne, zwłaszcza po stronie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, mające na celu zniesienie asymetrii w relacjach handlowych, czyli ułatwienie życia małym i średnim przedsiębiorcom. Trzeba przyznać, że większość proponowanych zmian jest dla […]

Nowości prawne dla MŚP


Rezygnacja w całości z przepisów dotyczących profilowania pomocy dla osób bezrobotnych, a także doprecyzowanie dotychczasowych przepisów dotyczących przygotowania i realizacji Indywidualnego Planu Działania – to główne założenia projektu nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia. 2 kwietnia 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt, a w środę na posiedzeniu sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny odbyło się jego pierwsze czytanie. Konieczność wprowadzenia zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 6 czerwca 2018 r. Trybunał orzekł, że sposób ustalania profilu pomocy powinien zostać określony w ustawie. Za zmianą opowiadały się również powiatowe urzędy pracy oraz Rzecznik Praw Obywatelskich, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, a także Najwyższa Izba Kontroli oraz organizacje pozarządowe. Efekt? – Podjęliśmy decyzję o rezygnacji w całości z przepisów dotyczących profilowania pomocy w ustawie o promocji zatrudnienia – wskazuje minister Elżbieta Rafalska. Ponieważ w projekcie ustawy zrezygnowano z przepisów aktualnie nakładających obowiązek profilowania pomocy […]

Koniec z profilowaniem pomocy dla bezrobotnych