NIST podpisał deklarację na rzecz prostej komunikacji w urzędach


Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego (NIST) to już dziesiąta instytucja, która dołączyła do grona sygnatariuszy, deklarujących stosowanie zasad prostego i zrozumiałego języka urzędowego. Uroczyste podpisanie porozumienia odbyło się 10 stycznia br. w obecności wiceminister inwestycji i rozwoju Andżeliki Możdżanowskiej. 

Nasza współpraca z NIST to kolejny krok we wspólnej działalności z samorządami na rzecz obywateli. Żeby było łatwiej, prościej i skuteczniej. Po prostu, prosto i kropka” – powiedziała Andżelika Możdżanowska, pełnomocnik rządu ds. małych i średnich przedsiębiorstw, sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Będziemy zachęcać samorządy do stosowania prostej komunikacji w urzędach. W tym roku będzie to jeden z priorytetów naszej działalności. Będziemy prowadzić rozmowy z władzami jednostek samorządu terytorialnego. Ta zmiana będzie skuteczna jednak tylko wtedy, kiedy jej wdrażanie rozpoczniemy od decydentów. Ta inicjatywa  musi wyjść „od góry” – podkreśliła Sylwia Ługowska-Bulak, zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego.

Na stole stole leży teczka ze złotym orłem. Obok teczki dokument Deklaracja współpracy na rzecz prostej komunikacji w urzędach

Prosto znaczy skutecznie. Skuteczność jest zaś sztuką wyrafinowania. Bardzo ważne jest to, aby obywatel, przedsiębiorca czy inny partner społeczny nie spotykał się z tzw. ścianą płaczu, kiedy dostaje do przeczytania pisma z różnych urzędów. Dlatego zależy nam, aby język, jakim pisane są dokumenty urzędowe, był komunikatywny i zrozumiały” – powiedziała Andżelika Możdżanowska.

Przypomniała również, że MIiR już stosuje zasady prostego języka w praktyce, choćby publikując poradnik „Prosto i kropka”. Szkoli też urzędników w tym zakresie.

Sylwia Łukowska-Bulak, zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego i wiceminister Andżelika Możdżanowska podpisują deklarację prostego języka

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego to już dziesiąta instytucja, która zadeklarowała chęć poprawy komunikacji pomiędzy urzędem a obywatelem. 3 października 2018 r., podczas Forum na rzecz prostego języka „Prosto i kropka”, którego inicjatorem było Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, analogiczną deklarację  współpracy w zakresie używania prostego języka podpisali przedstawiciele administracji publicznej, m.in.:

  • Szef Służby Cywilnej,
  • Ministerstwa Energii,
  • Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
  • Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii,
  • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

A także reprezentanci:

  • Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego,
  • Polskiej Agencji Prasowej,
  • Lubelskiej Fundacji Rozwoju,
  • Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu w Warszawie.

Księga deklaracji jest otwarta i uzupełniana na bieżąco kolejnymi podpisami. Instytucje, które chcą dołączyć do współpracy na rzecz prostej komunikacji w urzędach, mogą to zrobić. Zainteresowanych prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Wydawnictw i Promocji Prostego Języka, numer telefonu: 22 273 73 86. Więcej informacji na portalu Funduszy Europejskich.

Źródło: www.miir.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *