Archiwum dnia: 7 listopada 2018


Trzech na pięciu zachodnioeuropejskich dostawców zgłosiło problemy finansowe wynikające z opóźnień w płatnościach. Przewiduje się, że wzrost gospodarczy w Europie Zachodniej, chociaż nadal utrzymuje się na dobrym poziomie, w 2019 r. spadnie do 1,7 proc. względem 2 proc. w 2018 r. W związku z Brexitem i protekcjonizmem, głównie ze strony Stanów Zjednoczonych, zwiększające nacisk na eksport przedsiębiorstwa, zaczynają doświadczać pogłębiających się negatywnych skutków opóźnień w płatnościach faktur. Październikowe wydanie badania Barometr Praktyk Płatniczych Atradius dla Europy Zachodniej, raportu opartego na opinii około 3 tys.  dostawców krajowych i eksportowych z trzynastu krajów, pokazuje, że więcej respondentów niż w zeszłym roku doświadczyło trudności finansowych wynikajacych z opóźnienia w płatnościach od klientów B2B (58 proc. w porównaniu z 56 proc. w ubiegłym roku). Średnio ok. 42 proc. całkowitej wartości należności B2B dla badanych zachodnioeuropejskich firm zostało spłaconych z opóźnieniem, w porównaniu do 41 proc. z ubiegłego roku. Lokalnie najmocniej odczuli to ankietowani dostawcy z Włoch i Grecji […]

Opóźnienia w płatnościach faktur stanowią coraz większy problem dla dostawców z Europy Zachodniej


Zmiany zawodowe połączone ze zmianą miejsca zamieszkania mogą okazać się dla kandydata sporym wyzwaniem. Jednak współcześni pracownicy bardziej niż warunki zatrudnienia cenią sobie możliwość rozwoju zawodowego. Ta stanowi silną motywację do przeprowadzki dla 86% kandydatów z branży SSC/BPO. Firmy coraz częściej oferują pakiety relokacyjne, które mają ułatwić kandydatom zarówno przeprowadzkę, jak i późniejsze przystosowanie się do nowego otoczenia. Wypowiedź: Krzysztof Stanczykiewicz, manager SSC/BPO HRK S.A. Jeszcze kilka lat temu z mobilnością zawodową kojarzone były głównie wyjazdy zagraniczne. Obecnie obserwujemy bardzo intensywny wzrost mobilności regionalnej – nie tylko pomiędzy miastami, ale także województwami. Tym czasem jedną z podstawowych opcji stało się prowadzenie procesów rekrutacyjnych obejmujących zasięgiem ogólnokrajowym. Związane jest to z deficytem specjalistów na poszczególnych obszarach, pracodawcy nie ograniczają się do poszukiwań kadry wyłącznie w najbliższym otoczeniu organizacji. Z drugiej strony potencjalni kandydaci chętnie korzystają z tego typu ofert, są otwarci na zmiany zawodowe, w tym także przeprowadzkę do innej miejscowości. […]

Relokacja, nowa moda – zmieniając pracodawcę zmieniamy miejsce zamieszkaniaTylko od początku roku zostało wystawionych już 5,6 mln elektronicznych zwolnień lekarskich. Blisko 50 proc. wszystkich zwolnień jest wydawanych właśnie elektronicznie. To ułatwienie dla pacjentów, przedsiębiorców i lekarzy. Od 1 grudnia e-ZLA będą obowiązkowe. Ponad 5,6 mln e-ZLA, blisko 50 tys. lekarzy, którzy wystawiają elektroniczne zwolnienia i 104 tys. lekarzy, którzy mają konto na PUE. Coraz więcej lekarzy decyduje się na elektroniczne zwolnienia. Obecnie ok. 49 proc. zwolnień to właśnie e-ZLA, ale są i takie województwa, gdzie wskaźnik sięga 70 proc. Dla porównania, jeszcze w listopadzie 2017 roku e-ZLA stanowiły zaledwie 6,4 proc., a w styczniu 2018 roku – mniej niż 10 proc. – Kluczowe było przygotowanie odpowiedniej strategii działań przez ZUS. Udostępniliśmy lekarzom prosty w obsłudze certyfikat do podpisywania e-ZLA, daliśmy możliwość wystawiania zaświadczeń z poziomu aplikacji gabinetowych, indywidualnie podchodzimy do każdego lekarza, w każdym oddziale są koordynatorzy e-ZLA, którzy zawsze służą pomocą placówkom medycznym. To wszystko przynosi efekty […]

Już prawie połowa zwolnień to e-ZLA