Zwalnianie stypendiów programu Erasmus+ z opodatkowania


15 października 2018 r. Minister Finansów podpisał Rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu stypendiów otrzymywanych w ramach programu „Erasmus+”.

Zaniechaniem poboru podatku będą objęte stypendia z programu „Erasmus+” otrzymywane przez osoby fizyczne:

  1. na wyjazdy zagraniczne, w części przekraczającej dochody zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.);
  2. przyjeżdżające do Rzeczypospolitej Polskiej z państw partnerskich uczestniczących w programie „Erasmus+”.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i będzie miało zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2023 r.

Rozporządzenie oczekuje na publikację, która, zgodnie z informacją na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, nastąpi 7 listopada 2018 r.

 Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *