Archiwum dnia: 5 listopada 2018


„Polska gospodarka jest w bardzo dobrej kondycji. Potwierdzają to nie tylko krajowe dane gospodarcze, ale także prognozy i zestawienia instytucji międzynarodowych, w tym także Banku Światowego. Polski rząd w ostatnim czasie wprowadził setki ułatwień i przywilejów dla biznesu. Są to m.in.: ulga na B+R, reforma specjalnych stref ekonomicznych, 100 zmian dla firm, Konstytucja Biznesu, mały ZUS oraz obniżenie podatku CIT dla najmniejszych firm. W przygotowaniach są kolejne proprzedsiębiorcze zmiany, takie jak Pakiet MŚP, ograniczenie zatorów płatniczych, czy bardziej przyjazny dla przedsiębiorców system zamówień publicznych. Bank Światowy, przygotowując ranking Doing Bussines, obniżył Polsce noty głównie ze względu na regulacje, których wprowadzenie było konieczne, żeby uszczelnić system podatkowy i zlikwidować lukę w podatku VAT. Uznajemy walkę z procederem wyłudzeń podatkowych oraz idące za tym miliardowe, dodatkowe wpływy do budżetu za sukces. Dzięki takiemu podejściu w naszym kraju zmniejszył się odsetek osób dotkniętych ubóstwem. Udało się to osiągnąć bez podwyższania podatków, a wręcz […]

Polska gospodarka jest w bardzo dobrej kondycji, a walka z wyłudzeniami VAT to sukces naszego rządu – komentarz do rankingu ...


2 listopada 2018 r. w Warszawie odbyły się XV polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe. Minister finansów prof. Teresa Czerwińska spotkała się z ministrem finansów Niemiec, Olafem Scholzem. Najważniejszym, praktycznym wymiarem rozmów polsko-niemieckich było podpisanie wspólnej deklaracji w sprawie zwalczania szkodliwych praktyk podatkowych. Dzięki deklaracji Polska i Niemcy zacieśnią współpracę w tym zakresie. Ministrowie finansów rozmawiali również na temat opodatkowania gospodarki cyfrowej w kontekście jej szybkiego rozwoju oraz konieczności reagowania na zmiany zachodzące w tym obszarze. Poruszone zostały także kwestie reformy Unii Gospodarczo-Walutowej,w tym wzmocnienia Europejskiego Mechanizmu Stabilności, aktualnego stanu negocjacji dot. Brexit, wieloletniego budżetu UE (tzw. Wieloletnie Ramy Finansowe) na lata 2021-2027, a także działań dotyczących obniżenia ryzyka w sektorze bankowym w UE. Ministrowie wzięli udział w sesji plenarnej, która odbyła się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe odbywają się naprzemiennie w Polsce i Niemczech od 1997 roku i stanowią główny mechanizm polsko-niemieckich kontaktów na szczeblu rządowym. Pobierz tekst deklaracji […]

Ministrowie finansów Polski i Niemiec podpisali wspólną deklarację o współpracy podatkowej.