Archiwa miesięczne: Listopad R


Prawie co drugi dorosły Polak (48,8%) spłacał na koniec czerwca 2018 r. zobowiązania kredytowe. Jak wynika z danych BIK, w grupie 15,36 mln dorosłych kredytobiorców przeważają kobiety (51,1%). Najwięcej kredytów zaciągają osoby w wieku 35-44 lat, jednak największe opóźnienia w spłacie rat kredytowych odnotowują najmłodsi do 24 r.ż. W liczbie kredytów na liczbę kredytobiorców przoduje Wielkopolska. Natomiast najwyższe średnie zadłużenie do spłaty w wysokości 61 542 zł przypada na mieszkańców województwa mazowieckiego. Wartość wszystkich spłacanych kredytów względem PKB wynosi 30,7%.     Obraz kredytowy dorosłego Polaka Najnowsze dane demograficzne GUS potwierdzają, że w końcu czerwca 2018 r. ludność Polski liczyła 38,4 mln osób, w tym liczba dorosłych Polaków wynosiła 31,48 mln. Na koniec czerwca 2018 r. BIK odnotował 15,36 mln osób aktywnych kredytowo. Oznacza to, że prawie co drugi dorosły Polak (48,8%) spłacał kredyt lub pożyczkę. Łącznie spłacanych było w czerwcu 2018 r. 28,34 mln zobowiązań kredytowych na kwotę 608,26 mld […]

Kredytowy portret Polaków 2018


Podatkowe wsparcie przedsiębiorczości” to temat pracy konkursowej w czwartej edycji konkursu „Podatkowi liderzy”. Studenci i absolwenci kierunków prawniczych i ekonomicznych przedstawią swoje pomysły na wykorzystanie regulacji podatkowych dla wspierania innowacyjności i tworzenia nowych miejsc pracy. Na najlepszych czeka 12 płatnych staży w Ministerstwie Finansów. „Ustawodawcy na całym świecie tworzą mechanizmy, które zachęcają przedsiębiorców do inwestowania, modernizacji i wytwarzania nowych technologii. Międzynarodowa konkurencja w tym zakresie jest faktem, ale chodzi też o to aby była to konkurencja uczciwa. Polska również bierze udział w tym wyścigu. Dlatego stawiamy na nowe mechanizmy wsparcia przedsiębiorczości i innowacyjności, które wspomagają nasz wzrost gospodarczy, są uczciwe z punktu widzenia międzynarodowej konkurencji podatkowej a równocześnie dają szansę na zmniejszenie dystansu do najbardziej rozwiniętych gospodarek Unii Europejskiej” – przypomina wiceminister finansów Filip Świtała. Ulga na badania i rozwój, przepisy o IP Box, niższy podatek CIT – to tylko niektóre przykłady istniejących instrumentów. Czy są one wystarczające? Jaka jest […]

Przedstaw swój pomysł na wsparcie biznesu i zostań podatkowym lideremMinisterstwo Przedsiębiorczości i Technologii prowadzi akcję informacyjną skierowaną do przedsiębiorców, którzy mają więcej niż jeden aktywny lub zawieszony wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wiele wpisów jednego przedsiębiorcy to nieprawidłowość. Wpływa ona negatywnie na przejrzystość obrotu gospodarczego i może generować nieoczekiwane problemy, zwłaszcza przy zawieraniu umów z kontrahentami, którzy mogą mieć problem z ustaleniem, który wpis jest prawidłowy. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których dane we wpisach nie pokrywają się, np. podane są różne adresy czy kody PKD działalności. W celu uniknięcia negatywnych konsekwencji, MPiT zachęca przedsiębiorców do uporządkowania wpisów. Mogą tego dokonać, składając wizytę w dowolnym urzędzie miasta lub gminy na terytorium kraju: Jeżeli przedsiębiorca nadal prowadzi działalność gospodarczą, powinien wybrać jeden z wpisów, w razie potrzeby uaktualnić go, a drugi wpis wykreślić, składając wniosek CEIDG-3 (służy on do wykreślenia zdublowanego wpisu). Jeżeli przedsiębiorca całkowicie zakończył działalność gospodarczą i wpisy są już nieaktualne, powinien złożyć wnioski o ich wykreślenie. Można wskazać […]

Akcja informacyjna MPiT do przedsiębiorców


Według szacunków GUS, ceny dóbr i usług konsumpcyjnych w październiku 2018 roku wzrosły o 0,4 proc. w porównaniu z wrześniem br. W porównaniu z październikiem 2017 roku ceny wzrosły o 1,8 proc. Dane są zbliżone do oczekiwań MPiT formułowanych przed miesiącem oraz do szybkiego szacunku wskaźnika opublikowanego przez GUS na początku miesiąca. W październiku br. wzrosły ceny w transporcie (o 0,7 proc.), ceny żywności (0,5 proc.), a także na skutek czynników sezonowych, ceny odzieży i obuwia (o 3,9 proc.). MPiT oczekuje dalszego wzrostu cen żywności, przyspieszenia wzrostu cen w transporcie, a także sezonowego spadku cen odzieży i obuwia. W wyniku tego, w listopadzie 2018 roku ceny powinny wzrosnąć o 0,3 proc. w porównaniu z październikiem br., a wobec analogicznego okresu 2017 roku o 1,7 proc. Infografika nt inflacji CPI w październiku 2018 roku (PDF 484 KB) Źródło: www.mpit.gov.pl

Inflacja w październiku 2018 roku – komentarz MPiT do danych GUSPo trzech kwartałach 2018 r. polski eksport towarów osiągnął 162 mld EUR, czyli poziom o 6% wyższy niż przed rokiem. Import z kolei wyniósł 164,6 mld EUR, czyli był wyższy o 8,6%. Utrzymujące się wyprzedzenie importowe względem eksportu jest pochodną silnego popytu konsumpcyjnego w Polsce, który jest wspierany przez zwiększające się zatrudnienie i płace oraz dobre nastroje konsumentów. W kierunku wyższego tempa wzrostu importu w omawianym okresie oddziaływały także wzrost cen ropy naftowej (o ok. 40% r/r) oraz wzrost inwestycji, w tym współfinansowanych ze środków unijnych. Na skalę wzrostu eksportu znaczący wpływ miało jego wyhamowanie w III kw. br., co było rezultatem niekorzystnych trendów w naszym otoczeniu zewnętrznym. Gospodarka unijna zwolniła (PKB w III kw. 2018 r. wzrósł o 1,9%, (r/r), czyli o 0,2 pkt. proc. wolniej niż w poprzednim kwartale), a nastroje wśród przedsiębiorców w strefie euro pogorszyły się. Wśród krajów strefy euro, wyraźne pogorszenie koniunktury zostało odnotowane w […]

Obroty towarowe handlu zagranicznego Polski po trzech kwartałach 2018 r. (wg wstępnych danych GUS z dnia 14 listopada 2018 r.)


Klienci bankowości korporacyjnej oczekują od banków kompleksowej oferty, szybkiej reakcji na ich potrzeby oraz dobrego doradztwa. Jednak podstawową i najważniejszą kwestią jest dla nich bezpieczeństwo. Dla prawie połowy firm równie istotna jest też innowacyjność. Ze strony banku chciałyby lepszej i szybszej komunikacji oraz poprawy w zakresie bankowości elektronicznej.   Celem raportu Asseco „Bankowość korporacyjna dziś i w przyszłości” była analiza tego, w jaki sposób największe polskie firmy korzystają z bankowości korporacyjnej, a także próba zdefiniowania kierunków, w jakich będzie się ona rozwijać. Raport obejmuje 3 główne obszary tematyczne: korzystanie z usług bankowych, współpracę z bankiem oraz nowe technologie w bankowości. Bazuje on na badaniu opinii, przeprowadzonym wśród przedstawicieli firm, którzy na co dzień współpracują z bankami lub są decyzyjni w tym zakresie – m.in. głównych księgowych, dyrektorów finansowych oraz członków zarządu. Firmy oczekują od banku bezpieczeństwa i szybkości reakcji Według respondentów, bank bezdyskusyjnie musi być bezpieczny i szybko reagować na ich potrzeby oraz […]

Bezpieczeństwo i innowacyjność w bankowości są tak samo ważneObniżony VAT na pieczywo, owoce, produkty dla dzieci, niemowląt i kobiet, a także na e-booki i e-czasopisma – to założenie projektu zmian w przepisach VAT. Prostszy system stawek VAT oznacza korzyść dla podatników i fiskusa. Nowa klasyfikacja towarów i usług zwiększy pewność stosowania VAT w obrocie gospodarczym, co ułatwi przedsiębiorcom prowadzenie biznesu. Uproszczenie systemu stawek VAT to ważny etap w naprawie polskich podatków. Zmiana jest oparta o filozofię 3xP, czyli stworzenie systemu podatkowego przejrzystego, prostego i przyjaznego dla podatników, w tym przedsiębiorców. „Uporządkowanie systemu stawek obniżonych VAT to odpowiedź na kłopoty interpretacyjne oraz problemy, które wynikają z konieczności przyporządkowania poszczególnych towarów do właściwych stawek. Zmiany zwiększą pewność podatników i organów podatkowych co do prawidłowości stosowania przepisów VAT. W ten sposób likwidujemy podatkową niepewność, bardziej dokuczliwą od obowiązków podatkowych.” – ocenia minister finansów, prof. Teresa Czerwińska. Korzyści z nowej klasyfikacji towarów i usług Generalne obniżenie stawek VAT („równanie w dół”), w tym […]

Stawki VAT będą prostsze i łatwiejsze w użyciu


Rachunki za media to dla większości Polaków prawdziwa zagadka. Mimo iż opłaty za prąd czy gaz trzeba regulować, to wiedza konsumentów na temat tych kosztów jest znikoma. Jak wynika z raportu „Media i rachunki”, 60% respondentów nie wie, ile pieniędzy wydaje na rachunki w skali miesiąca. Mało tego, aż połowa badanych przyznała, że nie rozumie zapisów zawartych na fakturach za prąd i gaz. Wyniki badań są bezlitosne i obnażają prawdę o wiedzy Polaków, którzy mimo iż płacą dużo, to w większości przypadków nie wiedzą za co.   Wypowiedź: Patrycja Ogrodnik, ekspert platformy MAM Uciążliwe opłaty Poziom życia w Polsce systematycznie się podnosi. Polacy się bogacą, naturalnie więc poziom ich konsumpcji wzrasta. Już sama liczba sprzętów RTV i AGD kupowanych przez konsumentów zwiększa ich comiesięczne opłaty za media. Większe zużycie energii elektrycznej, która jest jednym z najdroższych mediów, realnie wpływa na domowy budżet każdego gospodarstwa. Gdy dodamy do tego tzw. usługi […]

Rachunki – czy wiemy, za co płacimy?Wartość pracy małżonka będzie można wliczyć w koszt uzyskania przychodu; jednorazowo możliwe będzie rozliczenie straty podatkowej do wysokości 5 mln zł; blisko 6 milionów pracowników najmniej wypadkowych branż uwolnimy od obowiązku okresowych szkoleń BHP; skróci się – ze 150 do 90 dni – termin uprawniający wierzyciela, który nie otrzymał należności, do skorzystania z ulgi na złe długi w VAT – takie będą efekty przygotowanego przez MPiT Pakietu MŚP, który 9.11.2018 rano uchwalił Sejm. Za uchwaleniem ustawy opowiedziało się 420 posłów, przy 2 głosach wstrzymujących się. Sejm zaakceptował też: Nowelę ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Ustawa pozwoli uruchomić pilotażowy program termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych i wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła. Jego budżet  w latach 2019-24 wyniesie ok. 1,2 mld złotych. Dzięki rozwiązaniom, które przewiduje ustawa, możliwe będzie sfinansowanie nawet 100% kosztów wymiany pieców i ocieplenia domów należących do najbardziej potrzebujących osób.Pilotaż programu pozwoli nam opracować kompleksowy, ogólnopolski program termomodernizacji budynków mieszkalnych. Jest […]

Sejm uchwalił pakiet MŚP


Już wkrótce w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym będą obowiązywać e-faktury. Przygotowaną przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii ustawę zaakceptował 9.11.2018 Parlament. Dokument czeka już tylko na podpis Prezydenta. „Zmiany wynikają z przepisów UE i wpisują się w realizację rządowego programu Od Papierowej do Cyfrowej Polski. To kolejna cegiełka w budowie e-administracji, która ułatwia i przyspiesza załatwianie spraw urzędowych dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym” – mówi minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. „Cyfryzacja gospodarki to priorytet. Nie można mówić o konkurencyjnej gospodarce opartej na innowacjach, bez umożliwienia przedsiębiorcom szybkiego i wygodnego dostępu do cyfrowych usług państwa” – dodaje wiceminister Tadeusz Kościński. Co zmieni ustawa Ustawa implementuje przepisy unijne do polskiego prawa – Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych. Od 18 kwietnia 2019 r. zamawiający muszą być przygotowani na odbiór faktury w postaci dokumentu elektronicznego o określonej przepisami […]

Rozwijamy cyfrową gospodarkę